Bendruomenė

2013 Spalio 21d. kelių Dundalk’e gyvenančių lietuvaičių iniciatyva buvo nuspręsta sukurti Dudalko Lietuvių Bendruomenę, kurios tikslas – suburti Dundalk’e gyvenančius lietuvius bendroms šventėms, organizuoti susitikimus ir kitaip plėsti socialinę veiklą. Gruodžio mėnesį bendruomenė buvo juridiškai įregistruota, neturinti įstatinio kapitalio, veikianti pagal savo įstatus ir Airijos Respublikos įstatymus. Bendruomenės pirmininku buvo išrinktas Egidijus Vaitkus.
Mus, Dundalko Lietuvių Benruomenės narius, vienija noras išsaugoti savo gimtąją kalbą, kultūrą ir papročius, todėl rengsime įvairius renginius, koncertus, Lietuvai svarbių datų minėjimus, parodas, muges ir kitokius tautiečių susibūrimus.